Olof Lavesson

Tidigare ordförande för riksdagens kulturutskott och kulturpolitisk samt hbtq-politisk talesperson för Nya moderaterna. Står idag på egna ben. Resultatinriktad och medievan med ett såväl strategiskt som kommunikativt tänkande. Alltid med friheten som drivkraft.

Bild: DN/Alexander Mahmoud